Om Danmarks Tekniske Kulturarv

I magasinerne på DTU Bibliotek står en historisk teknisk bogsamling med rødder tilbage til 1800-tallets begyndelse, da DTU blev etableret i landbrugslandet Danmark som Polyteknisk Læreanstalt. Samlingen blev grundlagt, da der kun var få dampmaskiner i landet, og industriel masseproduktion og moderne transport- og kommunikationssystemer som jernbane og telegraf endnu var fremtid.

Hvor meget?

Projektet ”Danmarks Tekniske Kulturarv” omfatter en digital tilgængeliggørelse af følgende materialer fra den historiske bogsamling på DTU Bibliotek:

  • Et kortkatalog, der dækker perioden op til ca. 1960
  • Udvalgte bøger fra før 1920
  • Fotografier fra Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888

Hvad med tidsskrifter?

Der er i projektet ”Danmarks Tekniske Kulturarv” ikke digitaliseret tidsskrifter. DTU Bibliotek har nemlig bidraget til Ingeniørens projekt ”Ingeniørernes Danmarkshistorie”, der omfatter digitalisering af en række centrale historisk-tekniske tidsskrifter. Se mere på www.ing.dk/danmarkshistorie.

Til hvem?

Tekniskkulturarv.dk er en side for alle med interesse for Danmarks tekniske historie. Så både dig der er forsker, dig der er interesseret i gamle tekniske bøger, dig der bare er nysgerrig, og dig der skal holde et oplæg foran klassen i morgen, kan bruge siden.

Hvad kan jeg søge på?

Du kan søge i 1326 digitaliserede bøger fra før 1920 samt et kortkatalog, der dækker perioden frem til ca. 1960. Du kan også søge i alle fotografierne fra den store nordiske udstilling i København 1888. For at vise lidt af, hvad man kan finde i samlingen, har vi lavet en række temaer, der på forskellig måde illustrerer noget af det, der kan findes i samlingen.

Hvad må jeg bruge?

Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt at bruge DTU Biblioteks materialer. Derfor stiller vi materialet til rådighed i høj kvalitet og med så få begrænsninger på brug som muligt. Et værk er som udgangspunkt fri af ophavsretten, når der er gået 70 år efter ophavsmandens død. Dette gælder de dele af samlingen, der er scannet som en del af dette projekt. Du kan frit benytte fotos og scanninger af disse værker, og vi stiller dem til rådighed for dig så frit som muligt.

Læs mere om reglerne for brug af materiale fra samlingen.

Hvordan blev tekniskkulturarv.dk til?

Projektet er blevet til med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond samt Otto Mønsteds fond. En stor tak til de tre fonde, der har gjort projektet muligt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller forslag er du meget velkommen til at skrive til bibliotek@dtu.dk.


Rettigheder

Så frit som muligt

DTU Bibliotek gør vores yderste for at give adgang til at opleve og anvende de digitaliserede materialer på tekniskkulturarv.dk på så frie vilkår som muligt. Langt det meste af den samling, du finder på tekniskkulturarv.dk, befinder sig i offentligt domæne. Den er en del af den fælles kulturarv, som på grund af alder er fri af ophavsretten. Du kan derfor bruge billeder og bøger til alle formål, uden at spørge om lov, men vi vil bede dig om at nævne, at det er på denne side, du har fundet materialet.

Værker med Creative Commons-licens

Værker i samlingen, der ikke er i offentligt domæne eller omfattet af copyright, er frigivet under Creative Commons-licensen CC BY-SA 4.0 (Kreditering-DelPåSammeVilkår). Det betyder, at du gerne må hente, dele og bearbejde billederne, så længe du krediterer kilden; hvis du remixer, ændrer eller bygger videre på billederne, skal du distribuere dit eget bidrag under samme licens som originalen. Du kan kende disse værker ved, at vi har sat et CC-BY-SA logo på siden ved værket.

Værker omfattet af ophavsret

Der kan være enkelte værker på tekniskkulturarv.dk, som er omfattet af ophavsretten. Værker er som udgangspunkt omfattet af ophavsret, når kunstneren er nulevende eller har været død i mindre end 70 år. Disse værker er tydeligt mærket, og du kan som udgangspunkt ikke benytte disse selv.

Du kan kontakte os på bibliotek@dtu.dk, hvis du finder materiale på siden, der er markeret som offentligt domæne, eller med en CC-BY-SA licens, som du mener at have rettigheder til.

Brug af tekst fra hjemmesiden

Du er meget velkommen til at citere tekst fra vores hjemmeside, hvor andet ikke er angivet, så længe du henviser til DTU Bibliotek som kilde. Gerne med et link tilbage til det sted på hjemmesiden, hvor du fandt teksten.

Er du i tvivl om brug af værker, fotografier og tekster fra vores hjemmeside, er du meget velkommen til at sende en mail til bibliotek@dtu.dk.


Cookies og statistik

Vi anvender Matomo Web Analytics til at opsamle statistik. Hvis du tillader det bruger vi derfor en cookie til at tælle antal brugere af sitet.

Det sker hvis du svarer ”Tillad” til cookiebanneret.

Vælger du ”Afvis” vil der ikke blive brugt cookies til optælling af statistik.

Uanset om du svarer "Tillad" eller "Afvis" til statistik husker vi dit valg ved at sætte en cookie.

Hvis du generelt ikke ønsker at der sættes cookies kan du undlade at svare på banneret, eller blokere cookies i din browser.

Anvendte cookies:

  • _pk_id: Bruges til at gemme nogle informationer om brugeren, fx at tælle unikke brugere og anvendes til at beregne antal besøgende. Gemmes 13 måneder.
  • _pk_ses: Bruges til midlertidigt at gemme data om besøget på web-sitet. Gemmes 30 minutter.
  • cks: Husker om du tillader andre cookies (gemmes 10 år)