Relativitetsteorien set fra et Feltsynspunkt og en herpå grundet Beskrivelse af det statiske Felt. Udg.af Fysisk tidsskrift.

Forfatter: H. Holst

År: 1943

Forlag: Gjellerup

Sted: København

Sider: 124

Eksemplarer: 3

Få adgang

Har du spørgsmål, eller ønsker du adgang til en bog, der ikke er digitaliseret, kan du skrive til bibliotek@dtu.dk.

Kartotekskort