Temperaturbegrebets Udvikling gennem Tiderne
Samt dets Sammenhæng med vexlende Forestillinger om Varmens Natur

Forfatter: Kirstine Meyer

År: 1909

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 179

UDK: 536 Mey

DOI: 10.48563/dtu-0000018

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 200 Forrige Næste
170 Altsaa god Overensstemmelse. Hertil er at bemærke, at de Vær- dier for de kritiske Konstanter, som her er benyttede, ikke falder sammen med dem, Olszewski opgiver i „Comptes rendus“ for 1884; disse giver lidt mindre fuldstændig Overensstemmelse. I Travers „Exper. Unters.“ er der ikke ved Tabellen henvist til Tabel af Olszewski; Udgiveren Estreicher er — eller har været — Olszewskis Medarbejder, saa at det er muligt, at han har haft senere Kilder at ty til. Paa samme Maade kunde Xenon- og Kryptontabellerne be- regnes ud fra Argontabellen blot med Anvendelse af Kendskab til de kritiske Konstanter og et Sæt sammenhørende Værdier for Damptryk og Temperatur. Saaledes fandtes for Xenon og Argon: Log K' — = 0,25411. Arg. Til Tryk for svarer for Temp. Temp, efter Argon: Xenon: ber. Tabel 700 mm 757,5 163,5 163,5 800 „ 865,7 165,8 166, 6000 „ 6492,5 212,3 212,9 8000 „ 8657 • 221,9 221,3 18000 „ 40200 „ = P For Krypton 19477 c Pc = 43500 og Argon: 250,6 252,9 Lüg ~~ - 0,11487. Arg. Tryk for Argon Tryk for Krypton Temp, ber. Temp, efter Tabel 6000 mm 6155 mm 155,97 1 55,72 8000 „ 8207 „ 162,3 162,5 18000 „ 18488 „ 183,57 1 83,42 40200 „ Pc == 41240 Disse Prøver synes altsaa at tyde paa ( )verensstemn med Loven. — For Iltens Vedkommende prøvede jeg først ud fra Argontabellen og to Maalinger af Damptryk for Ilten, tagne fra Travers og Olszewskis Maalinger sammen med det kritiske