Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
72 Saa snart Ankeret begynder sin Bevægelse, falder Skiven ned og tilkendegiver saaledes, at Vækkeren har lydt. Skinnekontakter. Skinnekontakter anvendes undertiden i Forbindelse med Vækkere, for at en Signalpost automatisk kan blive under- Fig. 52. rettet om, at Toget passerer et bestemt Sted paa Strækningen. Fig. 52 viser den Siemenske Skinnenedbøjningskontakt; b—b er en bøjelig Staalplade, og Rummet under denne er fyldt med Kvægsølv. Naar et Hjul passerer Skinnen mellem de Steder, M og hvor Kontakten er fastspændt, bøjes Skinnen og dermed b—b lidt nedad som Følge af Hjultrykket, og Kvægsølvet trykkes