Patentering af Opfindelser og Registrering af Varemærker i Danmark og Udlandet

Forfatter: Herman Ree, Jul. Lehmann

År: 1911

Sted: 21, Amagertorv. København, K.

Sider: 17

UDK: 347.77(489) Pat TB

DOI: 10.48563/dtu-0000066

Medlemmer af Dansk Ingenieurforening

Nærværende Brochure skal tjene til Oplysning om nogle af de vigtigste Forhold vedrørende Patentering af Opfindelser og Registrering af Varemærker i Danmark og Udlandet. Nærmere Oplysninger heroin og om alle andre under vor Virksomhed hørende Forhold (se omstaaende) meddeles ved Henvendelse til vort Kontor, ligesom vi ogsaa paa Forlangende sender vor Liste over Omkostningerne ved Patentering og Registrering m.m.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 24 Forrige Næste
o i (fyanmark /ejtmann &. ee xquqn 4>z? <zre<zt4 ^)^6eT2^ 3yi 77/