Danmarks Malerkunst
Billeder og Biografier samlede af Ch. A. Been

Forfatter: Ch. A. Been

År: 1903

Serie: 2. Del

Forlag: Det Nordiske Forlag

Sted: København

Sider: 255

UDK: 75(48)st.f.

Kapitlerne indledede af Emil Hannover

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 268 Forrige Næste
SYBERG: Sollys Vinterdag. Kerteminde PRIVATEJE Maj 1868. Han opdroges i København og kom paa teknisk Selskabs Skole, bestod Adgangs- prøven til Kunstakademiet, men gav sig derefter i Malerlære hos Faderen i Faaborg. Senere fik han sin Uddannelse i Kunstnernes Studieskole under Zahrtmann. Han er Udstiller fra 1889, og hører fra 1894 til den frie Udstillings Del- tagere. Han blev gift i 1898. FRITZ SYBERG er født d. 28. Juli 1862 i Faaborg, hvor Faderen var Brændevinsbrænder. Han gik fem Aar i Malerlære og kom derefter til København, hvor han fra teknisk Selskabs Skole kom ind paa Akademiet. Dette besøgte han dog kun en kort Tid, idet han fik sin egent- lige Uddannelse i Zahrtmann’s Skole. Han be- gyndte at udstille i 1885 og sluttede sig i 1893 til den frie Udstilling. I 1894 havde han Bryl- lup med en Søster til Maleren Peter Hansen. 255