Danmarks Malerkunst
Billeder og Biografier samlede af Ch. A. Been

Forfatter: Ch. A. Been

År: 1903

Serie: 2. Del

Forlag: Det Nordiske Forlag

Sted: København

Sider: 255

UDK: 75(48)st.f.

Kapitlerne indledede af Emil Hannover

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 268 Forrige Næste
INDHOLDSFORTEGNELSE De med Kursiv fremhævede Tal henvise til Kapitelindledningernes Omtale af vedkommende Kunstner. De andre Tal henvise henholdsvis til Billederne og til Biografierne. Kapitel I: Tiden før Eckersberg......Bd. I Pag. 3 — II: Eckersberg.................... „ 45 — Ill: Eckersbergs Skole............. „ 65 — IV: Marstrand..................... „ 137 Kapitel V: „Europæerne“ .................... Pag. 169 — VI: De Nationale ................. Bd. II „ 5 — VII: Det koloristiske Gennembrud.... „ 89 VIII: Stilbestræbelser og ny Naturalisme „ 215 Aagaard, C. F., II. 14; 85; 84. Abildgaard, N. A., I. 4; 13—18; 13. Achen, G., IL 101; 190; 187. Agersnap, H., II. 257. Als, P., I. 3; 10—11; 10. Ancher, Anna, II. 94; 145—147; 139. Ancher, M., II. 94; 139—145; 139. Aumont, L. A. F., I. 69; 108; 107. Bache, O., II. 89; 107—112; 111. Balsgaard, C. V., I. 171. Bendz, V. F., I. 67; 82-85; 81. Bissen, R., II. 91. Bjerre, N., II. 104; 206; 206. Blache, C., II. 91; 121; 120. Bloch, C., I. 172; 206—216; 206. Blunck, D. C., I. 65; 78; 77. Brasen, H. O., II. 97; 158; 157. Bredsdorff, J. U., II. 99. Brendekilde, 104; 204; 206. Brendstrup, T., I. 171; 195; 194. Buntzen, H., I. 171; 196; 194. Bærentzen, E. D., I. 69; 109—110; 108. Bøgh, C., II. 14. Carstens, A. J., I. 6; 30—32; 30. Christensen, G., II. 90; 115—116; 114. Christiansen, P., II. 225. Christiansen, R., II. 104; 204; 202. Clausen, C., II. 101. Clement, G., II. 224; 249; 246. la Cour, J., II. 15; 86—87; 88. Dalgas, C. E., II. 13; 70-71; 69. Dalsgaard, C., II. 7; 23—26; 22. Dorph, A., II. 9; 40—41; 40. Dorph, B., IL 224; 248; 246. Dorph, N. V., II. 103; 203; 198. Dreyer, D., II 13; 71—72; 69. Eckersberg, C. W., I. 45; 49—64; 49. Eddelien, M. H. E., I. 70; 133; 132. Engelsted, M., II. 100; 180; 176. Erichsen, V., I. 3; 12; 12. Exner, J., II. 8; 27—31; 27. Find, L., II. 224; 249; 248. Fischer, V., II. 257. Foss, H., II. 14; 83; 84. Friedlænder, J., I. 171; 196; 195. Friis, H. G., II. 14; 86—87; 88. Frisch, J. D., IL 14; 74; 74. Fritz, A., II. 15. Fritzsch, C. D., I. 7; 37; 38. Frydensberg, C., II. 106. Frølich, L., I. 171; 198—205; 195. Gebauer, C. D., I. 7; 42; 43. Gertner, J. V., I. 170; 187—188; 184. Gottschalk, A., II. 105; 211; 210. Gurlitt, L., I. 171. Hammer, H. J., II. 6; 17; 18. Hammershøj, S., II. 225; 250; 248. Hammershøj, V., II. 102; 195 — 198; .193. Hansen,Const.,I- 69; 112—126; 111. Hansen, Hans, I. 6; 37; 38. Hansen, Hans Nik., II. 97; 160—162; 157. Hansen, Heinr., II. 14; 80; 81. Hansen, Peter, IL 225; 252; 248. Haslund, O., II. 100; 175—176; 171. Helsted, A., II. 100; 178—179; 176. Henningsen, E., II, 101; 184—185; 178. Henningsen, F., II. 101; 182—183; 178. Hilker, G. C., I. 69; 118—119; 117. Holbech, N. P., I. 69; 108; 107. Holm, Chr., I. 170. Holm, Har., II. 225; 252; 248. Holsøe, C., II. 101; 192; 190. Holten, Sofie, II. 97. Holten, S., f. Skovgaard, II. 220. Hornemann, C., I. 6; 38; 38. Hunæus, A. H., I. 69; 111; 108. Høyer, C. F., I. 7; 41; 42. listed, P., II. 101; 191; 190. Irminger, V., II. 100; 180—181; 176. Jacobsen, D., I. 171. Jensen, C. A., I. 65; 79—81; 81. Jensen, G., II. 257. Jensen, H. C., II. 14. . Jensen, J. L., I. 170; 189; 186. Jensen, K., II. 101; 193-194; 190. Jerichau, H., I. 175; 223; 222. Jerichau-Baumann, E., I. 169; 177— 179; 179. Jerndorff, A., II. 99; 169—172; 170. Jespersen, H., II. 106; 213, 214. Jessen, T., II. 224. Johansen, V., II. 95; 148—153; 153. Juel, J., I. 4; 19—29; 20. Jürgensen, Fr., II. 14; 79; 80. Kabell, L., II. 99; 173; 171. Kieldrup, A. E., I. 171; 197; 195. Kiellerup, T. J., I. 171. Kiærskou, F. C., I. 171; 192; 189: Knudsen, H., II. 105. Konstantin-Hansen, Elise, II. 219; 237; 238.