Danmarks Malerkunst
Billeder og Biografier samlede af Ch. A. Been

Forfatter: Ch. A. Been

År: 1903

Serie: 2. Del

Forlag: Det Nordiske Forlag

Sted: København

Sider: 255

UDK: 75(48)st.f.

Kapitlerne indledede af Emil Hannover

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 268 Forrige Næste
TILFØJELSER OG RETTELSER 1. Bind: 5. 22—23. Jens Juels Portrætskitse og Billedet af Kunstnerens Børn tilhører nu Kunstmuseet. 6. 112. Constantin Hansens Billede af Kunstnerens Søster Ida tilhører Kunstmuseet. 7. 132. Adam Müllers Barneportræt tilhører nu Kunst- museet. 8. 148. Marstrands Portræt af M. G. Bindesbøll til- hører nu Kunstmuseet. S. 224. Holger Roeds Tegning: „Gefion“ findes i Kob- berstiksamlingen. 11. Bind: 5. 106. Til de i Kapitlets Slutning nævnte Kunstner- navne føjes: Agersnap, Vilh. Fischer, Gabriel ' Jensen, Luplau-Janssen, Ose. Mathiesen, Tony Müller og Gotfr. Rode. 7. 126. P. S. Krøyer blev født den 23. Juli 1851. 8. 137. Krøyers Portræt af Georg Brandes er forelø- big ophængt i Museet i Aarhus. 9. 139. M. Ancher fik i 1896 Udstillingsmedaillen. S. 155. Philipsens Billede: „Udskibning af Kreaturer fra Kastrup Havn“ tilhører Museet i Ribe. S. 174. Edv. Petersens Billede: „Udvandrere ved Lar- sens Plads“ findes i Museet i Aarhus. S. 178. Erik Henningsen blev gift i 1886. Opmærksomheden henledes paa, at ved Flertallet af de nulevende Kunstnere er kun anført det For- navn, med hvilket de kalder sig. TRYKFEJL 1. Bind: 5. Ill, Sp. 1, L. 6 f. o.: Livstilling, læs: Livsstilling. 6. 127, Sp. 2, L. 12 f. n.: et, læs: at. 7. 170, Sp. 1, L. 7 f. n.: sidse, læs: sidste. 8. 182, Sp. 1, L. 7 f. o.: Stependiet, læs: Stipendiet. 9. 217, L. 1 f. n. samt S. 218, Sp. 2, L. 6 f. o.: Ma- thæuskirken, læs: Matthæuskirken. 11. Bind: 5. 9, Sp. 1, L. 5 f. n.: udvike, læs: udvikle. 6. 11, Sp. 1, L. 2 f. n.: aabnede, læs: aabnede sig. 7. 12, Sp. 1, L. 13 f. n.: Swanewelt, læs: Swanevelt. 8. 62, L. 8 f. n.: hvilket, læs: hvilke. 9. 84, Sp. 2, L. 6 f. n.: var, læs: være. S. 90, Sp. 1, L. 9 f. n.: Gotfred, læs: Godfred. S. 93, Sp. 1, L. 21 f. o.: ydest, læs: yderst. S. 93, Sp. 1, L. 27 f. o.: iøvig, læs: iøvrigt. S. 97, Sp. 1, L. 6 f. n.: kraft-, læs: kraf-. S. 101, Sp. 1, L. 10 f. n.: Thies, læs: Thiess. S. 105, Sp. 2, L. 16 f. n.: Gottschalck, læs: Gottschalk. S. 193, Sp. 1, L. 5 f. o.: ham, læs: han.