Foreningen til Opfindelsernes Fremme.
Katalog for første danske Udstilling specielt for Opfindelser

År: 1890

Forlag: O. C. Olsen & Co.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 56

UDK: 6(064)

(Stiftet 1888)

Afholdt i Industriforeningens Lokale fra medio August til Udgangen af September 1890

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 56 Forrige Næste
 Foreningeh til Opfindelsers Fremme, (stiftet 1888). KATALOG for første danske Udstilling, specielt for Opfindelser. Äftioldt i Ind'U'striforenin.gen.s I^olcale fra medio August til Udgangen af September 1890. \/<4 kNIENS'^x KJØBENHAVN. TRYKT HOS O. C. OLSEN & Co. 1890.