Bleichert
Moderne Transportanlæg Taugbaner/Kabelkraner og Elektrohængebaner

Forlag: Edwards & Rasmussen

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 64

UDK: 621.86 Blei

Adolf Bleichert & Co.

Leipzig/Wien/Paris/London

Repræsentant for Norge: G Hartmann/Kristiania

for Danmark: Edwards & Rasmussen/Kjøbenhavn

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 74 Forrige Næste
ra!si()©»:©o©:iaoi2!!SiOi§5()iai).æo!ei() oczi>oczz>ocz>oczi^oczz>oczz>czz>o<zz>czz>o<z3>o<=>oczz>oczz>oczz>o oæoæofSjOiSiiSiOMiaoagioøoiao OiSOisiOll Indholdsfortegnelse liuSffisj) 0<ZZ>0<ZZ>0 = ? I J. , . = OCZ5OCZZ>O A^n^ABi Indledmng............... 4-13 is Qjg^gjjj Diverse..................... Projektering ............... Fabrikation................. Montage .................... Taugbaner ................... Elekirohængebaner............ Kabelkraner................... Bægerverk og transportbaand ... Waggon-Rangéranlæg, ved hjælp av taug- og kjettingføring, opha- iingsspil og bremsebaner _____ Projektunderlag; spørgeskemaer 4-6 ... 6 6-10 ... 10 14-32 33-42 43-52 53-58 59-63 64-66 ocz>o<zz>o o:@ra (liaoisiogjraiaoiaiaosasaosaraiaoæo ocz>ocz>ocz>o<z^oc^ocz><z>o<z3>cz^>o<zz>o<=>o<zz>ocz2>o<z=>o i)©:rasiO!@iO!s5Oia©D!®a!ao§»®iO!aoi°)i) ocz^ocz>o<zz>oczz>ocz5ocz>cz>ocz>czz>ocz>ocz>o<z^o<zr>ocz>o oczz>ocz>ocz>ocz>oc3>oczz>cz>o<zz>c3>oczz>ocz>oczz>o<zz>ocz^o ocz^o<^ocz?5c=>ocz>ocz^c=>ocz>c=>ocz>oc^>qcz>ocz^oc=>o ..........................