Molerets Ældre Historie
Et Afsnit af dansk Geologis Udvikling

Forfatter: Ad. Clement

År: 1917

Forlag: Trykt hos F. E. Bording

Sted: København

Sider: 13

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 24 Forrige Næste
13 S1) Meddelelser fra dansk geologisk Forening Nr. 4. 1897. S. 11. 22) Schriften des Nalurwissensch. Vereins für Schleswig-Hol- stein. Bd. XII. S. 1. — Archiv für Anthropologie und Geologie Schleswig-Holsteins Bd. 3. 1899. S. 110. 25) Vid. Selsk. Overs. 1907. S. 192, Anni. 2. 26) Handbuch der Regionalen Geologie I. Bd. 2. Abth. Däne- mark. Heidelberg. 1910. 27) Annales de la société beige de Microscopic. T. VIII. p. 13. — Bulletins ----- __ T. XI. Nr. VI. p. 167. - 6, Meddelelser fra dansk geologisk Forening Nr. 9. 1903. S. 1. 27) — — — — — Nr. 14. Bd. 3.1908. S. 137. 28) n. V. Ussing: Danmarks Geologi, 2den Udg. 1904. S. 335. — — — 3die Udg. ved P. Harder. 1913. S. 347. 80) K. Rørdam: Geologi og Jordbundslære, Bd. 2. 1909. S. 90. 81) G. Begtbup: Agerdyrkningen i Jylland, Bd. 2. 1810. S. 575. 82) S. Abildgaard: Physisk mineralogisk Beskrivelse over Møens Klint. 1781. S. 2. 83) Industriforeningens Qvarlalsberetninger, IX. Bd. S. 79. J. G. Forchhammer: Afhandlinger og Foredrag. 1869. S. 320. 84) Fysisk Tidsskrift, Bd. X. 1912. S. 177.