Englands Fabrik-og Værkstedslovgivning. Med særligt Hensyn til dens Betydning for Arbejderforholdenes Udvikling og Ordning. En historisk-kritisk Fremst1111ng.

Forfatter: B. Hansted

År: 1890

Sted: København

UDK: 351.83(42) Han

Få adgang

Har du spørgsmål, eller ønsker du adgang til en bog, der ikke er digitaliseret, kan du skrive til bibliotek@dtu.dk.

Kartotekskort