Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
UNIVERSETS UNDERE 452 BLADLIGNENDE SOMMERFUGL. Naar den med sammenlagte Vinger sætter sig paa en Gren med visne Blade, ligner den meget disse. deres værste Forfølgere, de insektæden- de Fugle, ogsaa saare skarpseende; men Maalerlarvernes Hyppighed staar dog rimeligvis i nøje Forbindelse med deres fortrinlige Beskyttelseslighed. En ganske tilsvarende Tilpasning mø- der vi hos de tropiske og subtropiske Skoves og Krats »vandrende Pinde«, og disse Insekters vide Udbredelse saavel paa den østlige som paa den vestlige Halvkugle taler jo ligeledes for, at Be- skyttelsesligheden ogsaa her har haft gunstige Følger for Arternes Bestaaen. »Den vandrende Pinds« nære Slægt- ning, »det vandrende Blad« er afbildet og omtalt i en tidligere Artikel om blad- lignende Insekter; men næsten endnu mere skuffende er den Forklædning, vi møder hos de paa Helsidestavlen foto- graferede indiske »Bladsommerfugle« BESKYTTELSESLIGHED HOS SOMMERFUGLE. Billedet tilvenste viser en barklignende Sommerfugl, fotograferet paa et Bræt. Paa Træbark, hvor den oftest hviler sig;, vil dens Beskyttelseslighed være betydelig; større. Paa Billedet tilhøjre ses Sommerfugle paa Klipper, hvis ru, lavbevoksede Overflade skuffende efterlignes af Vingetegningen.