Motorcyklen og dens Behandling
En Vejledning for Købere og Brugere

Forfatter: H. Ringer

År: 1905

Forlag: Nordisk Cykle- og Motor-fagblads Forlag

Sted: Helgolandsgade 9. København B.

Sider: 46

UDK: 629.118.6.004

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 52 Forrige Næste
Cykle Ringe. Behandl ikke dette Spørgsmaal som en Biting! En fornøjelig Tur kan udvikle sig til at blive en Række af Ærgrelser med unødvendig Tidsspilde og Pengeudgifter, naar De har svage eller upaalidelige Ringe. De besidder en Forsikring s-Poliee imod Ærgrelser og Deres Motorcykles Ødelæggelse, naar De ved Valg af Deres Luftringe forlanger Continental-pneumatic. De nyeste Modeller er fabrikerede med et saa glimrende holdbart og elastisk Indlæg, at Ringenes Egenskaber er bleven til et Ordsprog. I »Concours de la roue« tilbagelagde Continental-Ringe 4000 Kilo- meter uden den ringeste Skade — en Præstation, som selv den franske Sportspresse bilste paa den mest anerkendende Maade. Originale Continental-Ringe er alle forsynet med hosstaaende Vare-Mærke (springende Hest). Behag at bemærke dette ved Køb. Continental-Cantchottc- E {jutfaperdia-Co. HANNOVER. Repræsentant for Danmark: Hans Voigt, Ny Vestergade 18, Kbhvn. B, Telf. 7252.