Tvende Forslag afgivne til Kirke og Undervisningsministeriet
Af den, til at afgive Betænkning om den polytekniske Læreanstalts fremtidige Stilling og om Ordningen saavel af den høiere mathematik-naturvidenskabelige Underviisning i practisk Retning i det hele som af den af den almindelige technik-industrielle Underviisning, ifølge allerhøieste Resolution af 30te Mai 1851 nedsatte Commission

År: 1852

Forlag: Gyldendalske Boghandlings Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 63

UDK: 607 Tve

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 64 Forrige Næste
afgivne til Kirke- og UnderviisilinMiMmct af den, til at afgive Detænkning om den pslytechnrske Læreanstalts fremtidige Stilling og om Ordningen faavel af den hoiere mathe- matislr-naturvi-enlltabelige Underviisning i prartisk Retning i det Selesom af den almindelige technik-industrielle Underviisning, ifslge allerhoiefte Resolution af 30tc Mtai 1851 nedsatte Commission København. Gyldendalske Boghandlings Forlag. Trykt i det Schultziske Officin. 1852. ’