DTU's historie

DTU blev oprettet som Polyteknisk Læreanstalt i 1829. I den historiske bogsamling på DTU Bibliotek findes bl.a. jubilæumsbøger, lærebøger og bøger, der giver indsigt i, hvordan man på forskellige tidspunkter tænke sig, at læreanstalten skulle udvikles. Læs fx en gennemgang af laboratorierne på DTU anno 1910, få et indblik i undervisningen i materiallære i slutningen af 1800-tallet, eller bliv klogere på diskussionen om vægtningen mellem teori og praksis i ingeniøruddannelsen til forskellige tider.

Se mere om DTU's historie på Teknologihistorie DTU’s hjemmeside, i bogen Den danske ingeniørs historie 1850-1920 eller læs artiklen "I de praktiske videnskabers række..." . Hvis du læser videre der, vil du bl.a. opdage, at DTU også har heddet Danmarks Tekniske Højskole.

Bøger

Fotografier