Den Tekniske Forening 1877-1887
Oversigt Over Virksomheden meddelt i Anledning af tiaarsdagen for Foreningens Stiftelse

Forfatter: V.E. Tychsen

År: 1887

Forlag: Hoffenborg & Traps Etabl.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 28

UDK: 061.231(489) Tek

DOI: 10.48563/dtu-0000012

den 24de Marts 1887,

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 32 Forrige Næste
TEKNISK BIBLIOTEK Ben tekniske Foren in g 1877—1887. POLYTEKNISKE Oversigt over Virksomheden, meddelt i Anledning af Tiaarsdageo for Foreningens Stiftelse den 24de Marts 1887, af Ingeniorkapitajn V. E. Tychsen, Foreningens Sekretær. DANMARKS TEKNISKE BIBLiOTEK Kjøbenhavn. Hoffonsborg & Traps Etabi. 1887.