Dansk industri

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Skal vi satse på landbrug eller industri, og hvordan kan vi klare os i konkurrencen med udenlandske virksomheder? Hvordan er og bør arbejdernes vilkår være, og hvilke krav skal der stilles til virksomhederne? Det er blot nogle af de spørgsmål, der tages op i det righoldige materiale i den historiske samling på DTU Bibliotek.

Jydepotter, smør, roesukker og meget mere

Er du interesseret i Danmarks industrialisering og diskussionen om forskellige produktionsgrene fra jydepotteindustri over smør og margarine til øl og kemisk industri, så tag et kig i de historiske bøger. Du kan også læse om bekæmpelse af støv i industrien, husflidens betydning, svovlsyrefabrikationens udvikling og dansk roesukkerindustri. Ligesom du kan finde materiale om nye ledelsesmoder som tids- og bevægelsesstudier. Kort sagt, er du interesseret i den overordnede industrielle udvikling, specifikke brancher eller virksomheder, er det bare at gå i gang med at søge.

videnskab.dk kan du læse mere om diskussionen om dansk industri.

Bøger