Haandværkets og Industriens Stilling og Vilkaar under og efter Krigen
Foredrag holdt paa Fællesrepræsentationen for Dansk industri og Haandværks delegeretmøde i Middelfart den 10. september 1917

Forfatter: Alex Foss

År: 1917

Forlag: Trykt Hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiær)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 28

UDK: 338(489) Foss

DOI: 10.48563/dtu-0000005

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 36 Forrige Næste
HAANDVÆRKETS OG INDUSTRIENS STILLING OG VILKAAR UNDER OG EFTER KRIGEN FOREDRAG HOLDT PAA FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR DANSK INDUSTRI OG HAANDVÆRKS DELEGERETMØDE I MIDDELFART DEN 10. SEPTEMBER 1917 AF ALEX. FOSS KØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR) 1917