Haandværker Sangbogen

År: 1919

Forlag: Nielsen og Lydiche (Axel Simmelkiær)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 142

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 156 Forrige Næste
langt mer end Søster og Broder, thi du er mit Fædreland. Forstummet! hver Røst i Skoven, og falmet! hver gylden Frugt, faldt Nat over Mark og Voven, — jeg fandt det dog lige smukt. Om alle de Drømme bristed’, du har fra din Ungdom drønit, om Trængsel og Nød du fristed, — jeg elsked dig dobbelt ømt. Men end er der Sang i Skoven, højt bølger det røde Flag; end er der en Gud for oven, der raader for Danmarks Sag. J. Helms. 10. Mel.: af ff. Rung. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg Rod, derfra min Verden gaar. Du danske Sprog, du er min Moders Stemme, saa sødt velsignet du mil Hjerte naar. Du danske, friske Sirand, hvor Oldtids Kæmpegrave staar mellem Æblegaard og Humlehave, — dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland! Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen mer rigt end her, ned lil den aabne Strand? 10