Teknisk uddannelse

I 1800-tallet voksede vidensniveauet generelt i Danmark. I 1814 blev der indført generel skolepligt, i 1829 blev Polyteknisk Læreanstalt (nu DTU) oprettet, og i 1858 fulgte Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

I hæren havde man kunnet få systematisk ingeniørundervisning siden 1782. De militære ingeniører brugte bl.a. deres viden, når de byggede veje, jernbaner og telegrafer.

Den første tekniske skole i Danmark blev grundlagt i år 1800, så håndværkerlærlinge kunne undervises i skrivning, læsning og regning. Det blev hurtigt suppleret med skoler med fokus på tegning. Fra 1870’erne fik de tekniske skoler for alvor vind i sejlene og begyndte i stigende grad også at undervise i tekniske fag som maskinlære.

Hvad skal der undervises i?

I den historiske samling på DTU Bibliotek er der lærebøger, men også bøger, der giver indblik i undervisningsforholdene mere generelt og de mange diskussioner om, hvad der skulle undervises i. Nedenfor ses et udpluk.

Bøger