Den tekniske Undervisning og den dermed i Forbindelse staaende kunstneriske Undervisning i Sverige, Norge og Danmark
En sammenlignende historisk Oversigt

Forfatter: W. Toussieng, V.A. Thalbitzer

År: 1895

Forlag: Den Gyldendalske Boghandel

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 276

UDK: 607 Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000017

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 290 Forrige Næste
TEKNISKE UNDERVISNING OG DEN DERMED I FORBINDELSE STAAENDE KUNSTNERISKE UNDERVISNING i SVERIGE, NORGE OG DANMARK. EN SAMMENLIGNENDE HISTORISK OVERSIGT, . UDARBEJDET EFTER OPFORDRING FRA BESTYRELSEN FOR DEN LETTERSTEDTSKE FORENING ’ AF . • , FORSTANDER FOR DET TEKNISKE SELSKABS SKOLE, ARTILLERIKAPITAJN V. A. og ' : x y TRAFIKINSPEKTØR VED STATSBANERNE, INGENIØRKAPITAJN W. ^TOUSSIENG^ UDGIVET MED UNDERSTØTTELSE AF DEN RABEN-LEVETZAUSKE FOND, DEN REJERSENSKE FOND OG DEN LETTERSTEDTSKE FORENING. KJØBENHAVN. I KOMMISSION HOS DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL. TRYKT HOS J. D. QVTST & KOMP. (a. LARSEN)-.