Haandværker Sangbogen

År: 1919

Forlag: Nielsen og Lydiche (Axel Simmelkiær)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 142

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 156 Forrige Næste
Sejr skal følge den, som strider uden Hævn og Had. Sejren følge den, som lider ydmyg, tro og glad. Gennem Braad og Bølgekløfter, mod vor Fremtidsjord tryg i denne Tro vi løfter dig, vor gamle Mo’r! • (Ved Teknol. Instituts Indvielse 29. Nov. 1918). 20. Mel.: Hvor Bølgen larmer højt fra Sø. Lad en og anden have Ret, lad det kun Daarskab hedde, at sværme for en enkelt Plet, som Fuglen om sin Rede: Jeg tilstaar frit og ligefrem, jeg takker Gud, jeg har et Hjem, jeg holder mig til Danmark! Jeg gerne tror, hvad der blev sagt af Folk, som er i Mode: »Hvad ligger der paa Sproget Magt, de er jo lige gode«. Og dog jeg ikkun ét har kært, det har jeg af min Moder lært, det lærte jeg i Danmark! Der høres Raab i fjærne Land, for Guldet er de glade; bliv, hvor Du er, Du danske Mand, bliv her og brug din Spade! 22