Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
14 Maalingerne naturligvis foretages i svag Belysning. Pro- jektionsapparatet bestaar simplest af en konveks Linse, bag hvilken der er anbragt en Glødelampe med en enkelt ret- linjet Kultraad. Fordres der større Nøjagtighed, kan Ap- parate! indrettes til at kaste Billedet af en sort, skarp Streg eller Viser paa Skalaen.