Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
24 ningen, beskyttes Instrumentet af Glasplader, der kunne skydes ned mellem fire Metalsøjler. Mendenhall og Waidner have for nylig anstillet For- søg med et Galvanometer af lignende Konstruktion for at finde den Magnetform, der ved given Svingningstid har den største Følsomhed. Betegnes Summen af de magnetiske Momenter med M, Inertimomentet med P, da er Følsom- M heden ved given Svingningstid proportional med -p. An- tages det nu, at man kan sætte Naalens magnetiske Moment proportionalt med Længden og Inertimomentet proportionalt med tredje Potens af Længden, bliver Følsomheden om- vendt proportional med Længdens Kvadrat. Imidlertid viste det sig, at denne Antagelse ikke passede for meget korte Naale, idet det magnetiske Moment for disses Vedkommende aftog hurtigere end Længden. Gjorde man Naalene kortere og kortere, kom man til en Grænse, hvor Følsomheden var størst (ved given Svingningstid). Paa Grundlag af disse Undersøgelser konstruerede Mendenhall og Waidner et over- ordentlig følsomt Galvanometer. Systemet i dette havde to Magnetgrupper, hver paa 3 Naale, hvis Længde kun var 1.15 mm. Alle 6 Naale vejede tilsammen 0.68 mg. Spo- lerne, hvis udvendige Diameter var 15 mm, havde i Parallel- forbindelsen en Modstand paa 3 Ohm. Ved 9 Sekunders Svingningstid og 2 Meters Skalaafstand svarede et Udslag paa i Skaladel til 0.000000000056 Ampere.