Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
V. Modstandsmaaling. 1. Differentialmetoden. Af de tre Enheder: Volt, Ampere og Ohm er det kun den sidste, der er defineret som en (ved konstant Tempe- ratur) uforanderlig Egenskab ved et givet Legeme, idet den internationale Ohm er bestemt ved Modstanden af en Kvik- sølvsøjle paa 106.3 cm Længde og i mm2 Tværsnit ved o° C. Saadanne Modstands-Normaler ere naturligvis meget ube- kvemme at anvende — ikke mindst af den Grund, at Kvik- sølvets Temperaturkoefficient er temmelig betydelig, da Mod- standen ved t° er bestemt ved Formlen: Fig. 17. rt= r0 (14- 0.0008649t + 0.00000112t2) I Praksis benyttes derfor altid særligt konstruerede Mod- stande, som ere fremstillede af en Metallegering med for- svindende Temperaturkoefficient og justerede ved Sammen- ligning med Kviksølvsnormalen. Phy sichalisch-Tech- nische Reichsanstalt har angivet en Model, hvorefter Arnold Christensen: Elektriske Maalemetoder. J