Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
55 Spoler af silkeomspunden Manganintraad, der, ved at have gennemgaaet særlige Processer, er sikret en konstant Mod- standsværdi. For at forhindre Spolerne i at optage Fug- tighed, ere de opvarmede i tør Luft og umiddelbart derefter lakerede. Modstandene ere ordnede efter Rækkefølgen o.oi o.i 0.2 0.3 0.4 i 2 3 4 io .. . o. s. v. indtil 4000 Ohm, saaledes at det er muligt at indskyde en hvilken som helst Modstand fra o. 1 til 11 111.1 Ohm. Værdien 0.01 Fig. 18. tjener til Interpolation. Den første og sidste Metalklods er forsynet med Klemmeskruer, men for at gøre det muligt at kunne benytte en enkelt af Modstandene, uden at maatte tage Overgangsmodstandene i alle Propperne med, er hver Metalklods forsynet med en paa Siden anbragt konisk Ud- boring, hvori passer en med Klemmeskrue forsynet Prop (se Figuren). Proprheostaten er ikke særlig let aflæselig, og det tager nogen Tid at indskyde en større Modstand, f. Eks.7345.60hm. Disse Ulæmper ere undgaaede i KurbeIrheostaten, hvor 3*