Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
64 Zinkamalgam og Kviksølv dækket med Kviksølvsulfat, be- finde sig. Glassene ere fyldte med Zinksulfatopløsning og foroven lufttæt tillukkede. Clark-Elementets Spænding er i betydelig Grad afhængig af Temperaturen. Ved t° er den efter Jaeger og Kahle bestemt ved Et= 1.4328 — 0.00119(1—15) — 0.000007(1—15)2 (24) Da den elektromotoriske Kraft saaledes falder over Tønu Volt f°r hver Grad, Temperaturen stiger, er det nød- F'g- 35- vendigt, at Elementet forsynes med et nøjagtigt Termometer. Den store Temperaturkoeffici- ent er naturligvis en betydelig Ulæmpe, idet man ved hver Maaling maa beregne Spændin- gen, eller i hvert Tilfælde finde den af en Tabel. Meget værre er det imidlertid, at Spændingen ikke straks følger Temperatur- forandringen. Som det tydelig fremgaar ved nogle af Kahle udførte, meget omhyggelige Forsøg, kan det ofte vare flere Dage, inden Elementet faar den beregnede, til Tempera- turen svarende elektromotoriske Kraft, naar det har været udsat for en Temperaturforandring. Skal Clark-Elementet anvendes til nøjagtige Maalinger, er det derfor nødvendigt, at det lang Tid i Forvejen har været holdt paa konstant Temperatur. I Aaret 1884 paaviste C zap ski, at Elementer, som inde- holdt Metallet Cadmium, udmærkede sig ved en meget lav Temperaturkoefficient. Det var dog først Amerikaneren