Om mulighed for at indrette dampkedelfyringer 1902

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 38 Forrige Næste
Om Muligheden af at indrette Dampkedel- fyringer saaledes, at der med dem opnaas en saavidt mulig røgfri Forbrænding. Et Uddrag af det af Ingeniør F. Haier i 1899 paa Foranledning af „Verein deutscher Ingenieure“ udgivne Værk, betitlet: Dampfkessel-Feurungen zur Erzielung einer möglichst rauchfreien Verbrennung“. Udarbejdet uf Afdelingsingeniør C. J. Brodersen. Frederiksberg, i August 1902. Frederiksberg. J. S. Nielsens Bogtrykkeri, Nyvej 19. 1902. UNIVERSITETS*