Den Polytekniske Forening
1845-1895

År: 1896

Forlag: Trykt hos O. C. Olsen & Co.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 32

UDK: 62(06)

Udgivet af Den Polytekniske Forening

Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 36 Forrige Næste
Nærværende Beretning er udarbejdet efter den polytekniske Forenings Arkiv. Dette har imidlertid mange Huller, hvortil Grun- den maa seges i, at Bestyrelsen, der i Reglen har bestaaet af studerende, ofte har skiftet. Som Felge heraj er Arkivet passet af mange forskjellige Personer og mere eller mindre omhyggeligt. Tilmed er det flyttet saa ofte i det halve Aarhundrede, at der uden Tvivl af denne Grund er gaaet meget tabt. Efterføl- gende Oversigt er derfor paa mange Steder mangel- fuld.