Materialprøvningens Udvikling
Tale ved aarsfesten den 29de januar 1908

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1908

Forlag: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover)

Sted: København

Sider: 24

UDK: 620.1 Gl. Sm.

DOI: 10.48563/dtu-0000046

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 30 Forrige Næste
- 21 nerne formedelst Brud paa en Hjulbandage. Knut Styffe, der endte som Overdirektør ved kgl. tekn. Hdg- skolan i Stockholm, og som paa den internationale Ma- terialprøvningskongres i Stockholm i 1897 blev hilst af paa Hjulbandager og Jærnbaneskinner om Vinteren, for en væsentlig Del skyldes den frosne Jordbunds Stivhed. Af senere svenske Undersøgelser maa særlig nævnes BRI- NELLS (Fig. 62) om Staalets Strukturforandringer ved Fig. 52. Floris Osmond, født i Paris 1849. Fig. 53. Henry Louis Le Chaielier, født i Paris 1850. dens Præsident som »Materialprøvningens Nestor, hvis Forsøg nu ere klassiske«, fandt ved sine Undersøgelser*) blandt andet, at Grunden til de forholdsvis mange Brud *) Knut Styffe; Om jerns och ståls elasticitet, tiinjbarhet'och abso- luta styrka, Stockholm 1866. Fig. 54. John Edward Stead, født i Howden-on-Tyne 1851. Opvarmning og Afkøling saml hans Haardhedsprøve, WIJ KANDERS over Træs Styrke ni. il. Offentlige Prøveanstalter findes ved den kgl. tekn. Højskole i Stockholm og det Chalmersske Institut i Gøte- borg.