Skolebørns Erhvervsmæssige Arbejde i Danmark
Foredrag i "Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse den 11. Februar 1910.

Forfatter: Adolph Jensen

År: 1910

Serie: Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse 10. hefte

Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri

Sted: København

Sider: 18

UDK: 331.3 Jen

DOI: 10.48563/dtu-0000146

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 24 Forrige Næste
Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse har udsendt følgende Skrifter: 1. Die Nachtarbeit der Jugendlichen in Dänemark. Bericht an die internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter- schutz. Von V. L. Faber. Kbhvn. 1907. 2. Om Bekæmpelsen af Faren ved Anvendelsen af Giftstoffer i industrielle Virksomheder. Foredrag af Dr. med. N. P. Schierbeck. Kbhvn. 1907. 3. Beretning om Virksomheden. Omfattende Tiden fra 10. April 1906 til 31. December 1907. Kbhvn. 1908. 4. Støv i Industrien og dets Bekæmpelse. Foredrag af Docent, Ingeniør J. T. Lundbye. Kbhvn. 1908. 5. Beretning fra en Rejse i England. Af Dr. med. N. P. Schierbeck. Kbhvn. 1908. 6. Beretning om Virksomheden. Fra 1. Januar 1908 til 31. December 1908. Kbhvn. 1909. 7. Arbejderbeskyttelsen og det industrielle Hjemmearbejde. Foredrag af Fuldm. V. Haarløv. Kbhvn. 1909. 8. Beretning om Virksomheden. Fra 1. Januar 1909 til 31. December 1909. Kbhvn. 1910. 9. Om Beskyttelse af Kvinder — før og efter deres Nedkomst — ved Arbejde i Fabrikker. Foredrag af Dr. med.H. P. T. Ørum. Kbhvn. 1910. 10. Skolebørns erhvervsmæssige Arbejde i Danmark. drag af Kontorchef Adolph Jensen. Kbhvn. 1910. Fore-