Matematikkens Historie II

Forfatter: H. G. Zeuthen

År: 1903

Forlag: Andr. Fred. Høst & Søns Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 612

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 632 Forrige Næste
Navne- og Sagregister. (Ved Navnene ere de Sider fremhævede, som indeholde en Biografi eller biografiske Bemærkninger. Kun undtagelsesvis an- giver Registret, om vedkommende Ord forekommer i det historisk- biografike Overblik, det angiver heller ikke enhver tilfældig Fore- komst af Ordet i det øvrige af Bogen, men derimod nok ogsaa en saadan Omtale af selve Sagen, hvor Ordet slet ikke bruges. Saaledes nævnes den brachystochrone Kurve slet ikke S. 34-4, men der omtales en urigtig Antagelse af, at Cirklen skulde besidde de Egenskaber, som karakterisere denne Kurve.) Abel 327, 509, 584. Abul Wafa 157, 173. Académie des Sciences 47, 65. Acta Eruditorum 99—101. Ahmes 202. Albattåni 156. Alchodshandi 225. Alkarchi 212. Analytisk Geometri 271 — 303, 308,313-318,321-322,455— 456, 584. Anderson 33, 72, 163, 352. Anthonisz, Adriaen 176. Apollonios 2, 60, 71, 87, 153, 168, 246—250, 253, 255, 258, 262, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 274, 275, 277-280, 294, 295, 314—321, 443-445, 448, 451, 485, 539. Apollonius Gallus 246. Archimedes 2, 4, 7, 9, 10, 12, 59, 114, 115, 163, 171. 176, 202, 234, 235, 281-283, 332, 333, 337, 338, 340, 347—349, 354, 356, 363, 366, 370, 371, 375, 385, 389, 391, 392. 405- 408, 410, 413, 421, 429, 430, 433, 436, 442, 443, 470. Areal af krumme Flader sml. Kvadratur. Arealer som Summer af indi- visible Størrelser 359 — 364; sml. Integration. Aristoteles 4, 8, 22, 91, 331. Arithmetisk Algebra 287—289, 293 307-314. ArithmetiskTrekant 235,242,559. Arnauld 94. Asymptotekurve 512. Asymptotisk Rum 366. Auzout 411, 414. Bachet de Méziriac 38—39, 40, 203-218, 225, 226, 228, 273. Bacon af Verulam 5, 31. Barrow, Isaac 73- 74, 76, 77, 83, 93-95, 104, 385, 492— 507, 554, 564, 565, 571, 574, 575, 579, 586,590,592,593,600. Barlows Omvendingssætning 493 -500, 505, 564/586. Basreliefs, Konstruktion af 261 — 262. Beaugrand 255, 265, 270. Beaune, Florimond de 50—51, 489, 490, 499, 580.