Matematikkens Historie II

Forfatter: H. G. Zeuthen

År: 1903

Forlag: Andr. Fred. Høst & Søns Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 612

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 632 Forrige Næste
600 Infinitesimalregningens Opstaaen og første Udvikling. lignende Art, som Johan Bernoulli havde stillet over- for Broderens mere almindelige Opgave. Alt dette til- hører nemlig Forberedelsen til Variationsregningen, som først fik sin videre Udvikling i det 18de Aarhundrede. Kun om den Form, hvorunder den isoperimetriske Opgave blev stillet, skulle vi fremhæve, at man endnu her ved Aarhundredets Slutning bruger den samme geometriske Fremstilling af en ganske vilkaarlig given Funktion ved en Kurve, som man hidtil havde brugt i det 17de Aar- hundrede, og som vi navnlig have fremhævet, da vi talte om Barrow (S. 496). Hvad vi her have berettet om Infinitesimalunder- søgelserne i de 15 sidste Aar af det 17de Aarhundrede, vil have vist, at man med Iver og Held anvendte de nye Methoder og udviklede dem videre, og at disse to Bestræbelser virkede saaledes fremmende paa hinanden, at man kunde gaa ind i det nye Aarhundrede rig paa nye Opgaver og rig paa Hjælpemidler til at løse dem.