Matematikkens Historie II

Forfatter: H. G. Zeuthen

År: 1903

Forlag: Andr. Fred. Høst & Søns Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 612

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 632 Forrige Næste
604 Navne- og Sagregister. Exponentialfunktion 516, 573, 589, 591; se Rækker. Faille, de la V, 58,333-336, 470. Faldbevægelsen 340—344, med Luftmodstand 549—551. Faulhaber, Johann 17, 234. Fermat 39, 40—41, 46—48,50 — 53, 56, 59, 63, 68, 71, 94. 217 —242, 246, 266, 267,271-283, 285, 286, 291, 293-295, 297, 302, 313, 315, 318, 319, 341, 363, 365, 368-381, 389-392, 401. 404, 405, 407, 408, 411— 415, 444, 456, 462—474, 476, 482, 489, 492, 496, 503, 504, 509, 524, 534, 560, 561, 563, 565, 577-579, 586. Fermats Sætning 223—224. Fermats Konoide 364—365, 408. Ferrari 9, 128 — 130, 144, 484. Ferro, Scipione del 6, 7, 8,116— 119, 130, 138, 145, 148. Figurtal se Tal. Fincke, Thomas 20, 25, 32, 158, 200. Fiore ell. Floridus 6, 7,117—118. Flader af 2den Orden 260, 281, 333, 363. Fluxioner og Fluenter 502—503, 506, 525—540, 551—554, 579, 582. Fluxioner, højere 528—529, 551 -552, 556. Fluxionsligninger 529—533, sml. Differentiallign. Fluxionstegn 506—507, 526— 529, 556. Frederik den Anden 21. Frénicle de Bessy 39—40, 218 —220. Funktion, vilkaarlig (sml. Tran- scendens) geometrisk fremstil- let 377, 496—497, 504,591,600. — ved en Række 514—515, 518, 591. — ved en Buelængde 594. — som Integral 690. Galilei 3, 5, 10-12, 13—15, 19, 22, 28, 43, 44, 63, 64, 74, 105, 331, 332, 340—344, 358, 363, 365, 408, 444, 448, 449, 474, 486, 487, 493, 495. Gauss 232; 584. Geometrisk Algebra hos Græ- kerne 113—114, 271, 285, 307, 310 313. Ghetaldi 15, 273, 300. Girard 35, 127, 130, 133, 134, 152, 153, 300, 328. Gregorius af St. Vincentius, 58 — 59, 63, 64, 93, 282, 283, 366— 368, 374, 378, 406, 446, 559. Gregory, James 72- 73, 77, 323, 423-428, 492, 496, 507, 519, 557, 561, 564, 571, 572, 579. Grænsebegrebet, det infinitesi- male 539-540, 583—584. Grænseværdi 589, 595. Guldin 30. 334, 336—338, 352, 358, 385, 405, 406, 409, 413, 421. Halley 70—71, 84, 85, 243, 541, 586. Harriot 36, 130, 140, 141, 151— 153. Harvey 46. Hasardspil 238. Hastighed 340 - 343, 501. — Sammensætning af Hastig- heder 450—455, 477, 494, 537. — sml. Princip, levende Krafts og virtuelle Hastigheders. Henrik den Tredje, Konge af Frankrig 32, 33. Henrik den Fjerde, Konge af Frankrig 32, 33, 167. Heraklit 153. Heron 332. Heuraet, van 60—61,70,412,469. Hire, de la 57, 269, 270, 316. Homologe Figurer 251, 260—261. Hooke 68, 76. 83 85, 541. l’Hospital, Marquis de 57, 101, 110, 324, 589, 592, 594, 599. Hudde 60-61, 90, 101, 139, 290, 457—461, 469, 508, 578, 587. Huygens 46, 47, 55, 57—59, 61, 62—66, 69, 71, 72, 76, 80, 83,