Matematikkens Historie II

Forfatter: H. G. Zeuthen

År: 1903

Forlag: Andr. Fred. Høst & Søns Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 612

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 632 Forrige Næste
Navne- og Sagregister. 605 84, 90, 93, 101, 105, 110, 214, 242, 243, 300, 344-347, 388, 400, 401, 405, 411, 413-419, 427, 429-431, 433, 462, 463, 468, 470, 471, 473, 474, 476— 484, 487, 519, 533-535, 541, 545, 546, 558, 561, 587, 596- 598. Hydrostatik 338. Hyperbler af højere Orden, sml. Kvadratur. Hypocykloide se Cykloide. Ibn Judos 178, 180. Imaginære Tal, Størrelser og Rød- der 125-126, 152—153, 298, 327. Indhyllingskurver og -flader 319, 446, 451, 483, 485, 588. Indices se Mærketal. Indivisible Størrelser VI, 358— 359. Indskydning 153, 164-165, 300. Induktionsbevis, det fuldstændige 235—236, 242. Induktion, den ufuldstændige, hos Kepler 348, 349, 351,355—356. —, hos Wallis 388-402, 509. Inertiens Lov 340, 536—537. Inertimoment 346, 417—419. Infinitesimalundersøgelser 198 — 199, 308, 313, 329-600. Integraler, algebraiske 363—365, 369—373, 379 -380,391-394, 520—523. — , cirkulære 363, 375, 379—380, 394—401, 420, 521, 521.- — , logarithmiske 368, 373 — 375. 411, 420, 499, 521, 524 550. —, elliptiske 416, 518—519. —,\sin6cl6 356 -357, 385- 386, 421. —, af andre trigonometriske Funk- tioner 386—387, 505. — , af binome Differentialer 520. Integralregning 307, 565, 568— 571, 580, 584, 589—594, 596— 598. Integraltegn 565, 568-571, 577, 589—590. Integration, Navnet 589. Integration under forskellige For- mer 274, 333—338, 341, 347— 419. — hos Kepler 347—357, 363, 389, 421. — Cavalieri 357—365,367—369, 382, 389, 391, 404-406. — Torricelli 366, 406, 410. — Gregorius af St. Vincentius 366—368, 374, 378. — Fermat 365, 368—380, 390 — 391, 404—405, 407—408, 411 —415. — Pascal 377 387, 390, 404— 405, 410, 413, 414, 416. — Roberval 359, 370—371, 380 —381, 391, 410, 415, 421. — Wallis 388—403. — Huygens 388, 400—401, 411, 413—419. — Newton 505—508, 520—525, 529, 567. — Leibniz 559 —561, 565—571, 589—590. — JohanBernoulli589,591—594. — ved Substitution 375—380, 386—387, 505, 524. — delvis 375—380, 384, 387, 414, 521, 568-569. — ved Brøkers Dekomposition 505, 594. — ved successiv Reduktion 380, 400—401, 523. — gentagen 524. — ved Rækkeudvikling 431 — 440, 508—515, 522—523, 530 —532, 567, 572—574, 594. — Forhold til Differentiation 419, 469, 492, 505, 563—567. — sml. Kvadratur og Differen- tialligninger. Integrationskonstanter 499, 525, 532, 593—594. Integrationsresultater udledede af Differentiationsresultater 489, 505-506, 522-525, 550, 554, 564, 566—567, 574, 585-586, 589—594. Interpolation, numerisk 174—176, 195—198; sml. Induktion, den ufuldstændige, hos Wallis.