Matematikkens Historie II

Forfatter: H. G. Zeuthen

År: 1903

Forlag: Andr. Fred. Høst & Søns Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 612

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 632 Forrige Næste
606 Navne- og Sagregister. Interpolationsformler 323 — 324, 521. Involution 255—260, 444. Isochron Kurve 598. Isochronisme se Tautochronisme. Isoperimetriske Problem 599— 600. Jakob fra Speyer 214. Jordanus Nemorarius 164, 165. Journal des Savants 48. Kastebevægelsen 342—343, 449 —451, 495, 545. Keglesnitslære 249 — 270, 275, 277—283, 293-295, 297, 301, 314—322, 445—446, 483, 539, 584. — Asymptoteligning 247, 278. — Henføring til konjugerede Di- ametre 278, 280, 295, 314—318. — Axebestemmelse 259, 315— 318. — Pol og Polar 252—254, 258, 269 — 270, — Aim. Punktsætninger 256— 258, 262—267, 319. — Aim .Tangentsætning 319—320. — Bevægelse paa Keglesnit 342 -343, 449-451, 541-545. — sml. Stedet til 3. osv. Linier. Kepler 3, 5, 11. 12, 15, 18, 19, 22, 24, 26—29, 30, 44, 69, 130, 154, 170, 183, 199, 243, 248—250, 336, 337, 340,-347 —358, 363, 385, 389, 404. 406, 409, 421, 447, 448, 463, 518, 535, 541, 545. Keplers Love 352—354, 535— 539, 541—545. Keplers Problem 355, 518. Kissoide 400—401, 451. Kollineære Figurer 251, 260—261. Kombinationer og Permutationer 236—237, 558 Konkavitet 496, 578. Konkoiden 297, 381, 451, 453 — 454. Kontinuitet 329—332. Kontinuitetsprincip 107—108. Konvergens 170, 422, 424, 433— 442, 513—514, 520, 562—563, 584, 596. Koordinater 307, 533. — Parallel- 247, 271—283, 293 ____303 Q11____Q99 — polære 249, 282—283, 406— 411 533 587. — bipolære 452—453, 486, 533. — spbæriske 156, 274. — Rum- 281, 297-298. Koppernikus 3, 11, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 157, 484. Kraft, Sammensætning og Op- løsning 339. —begreb hos Newton 535 — 537. — sml. Princip, levende Krafts. Krumning 481—482, 533—535, 586-588. Kubatur se Rumfang. Kurver, algebraiske 295—297, 302-303. — af tredje Orden 321—322. Kurvesingulariteter 589. Kvadratrix 282, 451, 518. — Leibniz’s 566—567. Kvadratur 274, 363—364, 368 —380, 391—401, 413—416, 420, 474—476. — i polære Koordinater 406—408. — tilnærmet 322—323. — af Cirklen som Fremstil- ling af cirkulære Integraler 363, 379—380, 394—401, 420, 521, 524; sml. Cirklens Kva- dratur. — af Parabler og Hyperbler af højere Orden 363—365, 369— 373, 381, 388, 391-394, 507, 560. — af Hyperblen som Fremstil- ling af logarithmiske Integraler 368, 373-375, 411, 420, 431- 440, 521, 524, 550, 597. — af krumme Flader 337, 356, 413—416; sml. Integration. Kvotientrækker se Rækker. Kædebrøk 211-214, 423. Kædelinien 487—488, 590, 598. Lagrange 232. Lalouvére 55, 411, 415.