Kort Underretning om Kjøbenhavns Vandvæsen

Forfatter: A.E. Mener

År: 1850

Forlag: Louis Klein

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 22

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 28 Forrige Næste
 »R 1 Kort Underretning ' o m KWeuhavns Van-vlkfen i ældre og nyere Tid, af A. E. Meyer, Capitain og Contoirfchef under den kongelige Vandcommission. Dassk 'Ingeniørforenings' TirjcrirmiTTmr. HKHISK BliLIOlEk Danmarks tekei*» 1*6* Kjobenhavn. Trykt i Louis Kleins Bogtrykkeri. /