Vand

I 1800-tallet spillede vandet en enorm rolle, både i industrialiseringen og i udviklingen af det danske samfund. Vi fik rent drikkevand, kloakerne flyttede fra gaden ned under jorden, havnene blev udvidet i forhold til den moderne skibsfart og landet blev drænet for at skabe mere landbrugsjord.

Uanset hvilket aspekt af vandets teknologihistoriske rolle man er interesseret i, er man sikker på at kunne finde det her. Skulle det være et eksempel på, hvordan stormfloder også dengang førte til forhøjet vandstand? Eller en lærebog, der blev brugt ved uddannelsen i vej- og vandbygning på Polyteknisk Læreanstalt?