Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
ä alo tsi qt^p^fqnin? næsten altid, or ©n Zinkplade, bestaar af§en Blanding af Æggehvid© og en Opløsning a*4®o?erf1ødipe°" mat. Efter at Pladen or overhældt aermed, er d*t °™rfl0äig „i vnr-et af ved Centrifugering, saa at dør kun ei DI “v \ 4 ~+? tvndt lar tilbad. Det dannede Chromalbumin bliver uoplø^eli^t ved It belyses o-, La-et saa tyndt, uopløseligt helt ved. reuses, o^, altsaa blive ved. Kopieringen paa de StXr ^orie'nlnrenl Lini^ findes paa Negativet, idet disse StPiør’sr °<->nneSsi-tige, medens det Chromalbumin, som er ube- er opføsei^t i koldt Vand. Zinkpladen bliver nu frera- kaldt ved at indval ses med fed Farvo og dernæst i et nv*T-pnid“S med en Tot Bomuld. Da nomlis »arven hæfter da^rlifc paa det ubelyste Chromalbumin aet op. ^Sninsen^avos^altsa^^^ Orisinalt^ningen paa Zinkpladen byder den Fordel fremfor ae i S 142 °“t“^°i°asko føringer, at man kan forandre ^^Reproduktionen mindre skarp, ?TiXrnes S^se ete. Jo vil bUve forst^r- ^^Vido^&dlins af Zinkplaclen for at ophøjet Præg er den sarrøa som don i § 142 angivet, vor Ikke var brugt fotografisk Gverf-rin^;. . bl,UPns under- I Stodet. for Benævnelsen ZinkÆtsnino o k n„ . Z i ri k o r r a f i oller Z i n k o- ligesom nan meßet almindeligt ved Clichéer forstaar Slutningen af § 141. rode og tiden Benævnelserne t y p i , ' - ~ Zinkætsninger j fr. Ånnn« Mntoflo kan man gengive Halvtoner - so Fam samledes at der i de forsken igo af Billedet fromkommer forskcllise graa Nuancer, ^l^ton tnn hvide til det sorte. Dette opnaas, ved at de næston af Billedet kommer til at bestaa af saa smaft ~ , n<”ine ses paa det hvisle Papir, medeiib it- uia>- „v, at ses P min(1T>e oller større sorte Prikker WÄS.MT.?«. ;t Pwir«. XZ1 ...>«»«= ret, at Prikkerne er meget tydelige, roen intet oted af Figuren synes helt hvidt eller helt sort: det vil imidlertid let for staas. nt man ved at gøre Prikkerne __ . større snd do viste, vil kunne erholde Dsls af Billedet at se helt hvide øller helt sorte ud_. § 1^2. Å u t Veel § 142 Delo det næs hvide Dele Prikkor Del o endnu mindre eller ondnu til foto- Opløsningen af Billedet i Prikker sker ved at Nega- tiv^t tarss i^^nnopi ot sjakal cLt> Rast o r 9 naar in.in o XÄ eiekirisk belyste Originalfotografi, ^et Rasteret indskoles direkte foran Pladen. Rasteret bostaar sædVc-nlit, at to sarøonkittede Spejlßl aspirer, som paa de mod hinand®“ vendte SicK-r hver or forsynet med tæt løbende parallelt iiidE^a varede os derefter indsvnrtede Diagonallinier, saaledes at on« Plades Linier krydser aen andens unasr rette VinKi-r. Dat Lys, der fra Originalbilledet trrongar md 1 Ka msraøt, maa altsaa paa Vejen til Negativet.passereJojsmaa tyQXinons tifjo Albuinsop 1 R&stGi'G’t I Hovedsagen er Rasteret no^et nærmere cLsrom vil olive Er <------------— — mørke Linior kun i ringe gativet. Dotto bliver pa de saakaldte Ruder. Virkning følgende, medens ______________ f ,»1 v o t i cl © n f 015 B • Originalbilledet et Sted helt lyst, vil Rasterets r?icl Lysots Vivknin^ pasi.Nc, let ti le? varende? Stød omtrent uinon- 1) Chroraalbumifi er at foretrekk® for Chromselatin, da det er new tyndtflydende, sa» at faa Lagst sa. tynit V»a Afslyngningen, at man kan fan aet belyst holt ig.,nnon. 84