Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
godt paa direkte fra Zinkpladecylinderen, og det selv om drejer sig om Autotypier eller de Onesto Gravurer' • tryk'. r tager af Originalen et omvendt Negativ og belj- ser derigennem en cnromgej n. u iu«r^ u Ved h .JJ,” vådske i koldt Vand, hvorved den Del af Chrornsalt-?t, der er bleven paavirket af Lyset, bortvadskes, mister Chromgelati- nen sin Lysfølsomhed, hvorpaa man toner. Ved nu at rugte meS1- en Opløsning af Glycerin, Vand og Kogsalt i en Timestid kvælder de ubelyste Partier op, saa at man faar Golatmehinden i et sva-t Relief* der paa de belyste Steder (d.v.s. de fordybede) tager imod Farve, medens de mest opkyældede Dele Farve, Farveladets Tykkelse kommer til at svar© til Belysning^gra den. Dér hvor Chromgelatinehindon er stærkest belyst - og derfor stærkest ’’garvet” - bliver Farvelaget tykkest. For at faa en smuk Aftoning bruges to Farveværker efter hinanden, af hvilke det ene, der har Lædervalser, farver cl? mest garvecL© Partier^ medens det andst, der har $ o T4mvniop^ forsyner <3.0 lysere Partier med Farve. at fugto med Glycerin og Vand i Stedet for ned Vand alene, da man, hvis man fugter meä Vand alene, naa ?ugte mellem I^ert Aftryk, men ellers langt sjæl toere Spejlglaspladen maa særlig prcsparsres for at fan. Chrome o1 at, i n eh in cl© n til fit hæfto . Haandpresser til Lystryk er omtrent som til litho- graiisk Tryk, nien Riveren niaa udøve_et langt mindre har ogsaa Haandpresser i.— . orøssør. 1 M i del© 11faas kun — -- Plade river sjældent Røre 9nd 1000 gocLo Aftryk* Lyst-pyk er spiukkørG ©nd Autotypior, ™ der kan ikke aftrykkes Side om Side med Sats, ©r veå. størr© Oplag billiger© og hurtigoro at § 161. derigennem en chromgelatinerot Spejl glaspiade. Lys Man V^lsrrsiédét- for River Og' Hurtig- Middeltal faas kun c.J00 Aftryks Dagen, og en men Lystrykpla- og Autotypie? fremstille. i) Nr-pniöi*Q okl Metoden i Krügors Boß, S. 1 Landet indført i Aktieselskabet Hagen fabrik og Stentrykkeri i Odense. Metoden er hør Sievertsens Æske- Ogsaa kaldet: H e 1 i o ©11 ©r Fototypi« graf! Nærmere om eller Heliotypi Lystryk i Krügers Bog, 3) So f.Eks. Krügers Bog, S. 25I. 93