Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
Litteratur. Vedrørende Bogtrykkerkunst: Boghandler-MedhJælper-Foreningen: Bogen, en populær Vejledning ved. Bøgers Fremstil- ling, 1894, C. Franke: Handb. der Buchdruckerkunst, 6te Aufl. v. M. Müller, 1^04, Unger? Wie ein Öuch entsteht, 1908 (l/^cLe Bä. af "Aus Natur und Gei- steswelt”), do i Die Herstellung von Büchern, Illu- strationen, Akzidenzen u.s.w., 2t© Aufl., I^IO, C. T. Jacobi: Printing, 5th od.s 1912, A. Waldow: Der Schriftsetzer, 4te Aufl., 1912, Aug. Müller: Lehrt», der Buchdruckerkunst, 9^© Aufl., 1^14, Emil Selm^r: Typografi, 1?14, Bauer: Die BuchcLruck-Ro- tationsmaschinen, 1914, Fournier: Trait© de la ty- pographie, 1919? Hatch and Stewart: Electrotyping and Stereotyping, 2 vols», 1919, En Afhdlg. om Ro- tationspresser i; "Industri© und Technik", l?20, s. 129. Vedrørende Træsnit: M. Eucherer u. F. Ehlotzky: De*r Original- Holzschnitt, 1914, C. Fleck: Die Photo-Xylogra- phie, 1J11. Vedrørende Kobberstik: H. Dedokam: Kobberstik og Raderkunst, Kristiania, 1905, J. Roller: Die Technik der Radie- rung, 3te Aufl., 1911, A. Seibold: Die Radierung, 2te'Aufl., 1?16. Vedrørende Lithograf!: Cumming: Handbook of Lithography, l?04, ^7 Rhodes: The Art of Lithography, 1?14. Vedrørende photomekanisko Trykmetoder: F. R. Friis: 0m Lys- ** tryk, se Beretninger ^ra'”Dnnsk fotografisk Fore- ning, Aug. -Oktbr., 1893, og do: Lithografi og Foto- lithogra.fi, se do, April-Juli, 1895? Husnik: Das Gesamtgebiet des Lichtdrucks, 4te Aufl., 1894, J. Krüger: Die Zinkogravüre, Ate Aufl., 1905» S. Gott- lieb: Praktische Anleitung zur Ausübung der Helio- gravure, 1905, Husnik: Die Heliographie, 3^° Aufl., I9O5, Albert: Der Lichtdruck, 2te Aufl., I9O0, Chr. Winther: Lysets kemiske Virkninger, 1909, C. Ble- cher: Lehrbuch dor Reproductionstechnik, Ister BcL., 1909, L. P. Clerc: Les reproductions photom^cani- ques monochromes: Photogravure, Similigravure, Pliototypie, etc., 1^10, C. Fleck: Die Photolitho- graphic, I.912, K. H. Broum: Die Autotypie u. d. Dreifarbendruck, 1912, 0. F. W. Krüger: Die Illu- strations-Verfahren, 1914 (fortrinlig Bog), S. E. Sheppard: Lehrbuch der Photochemie, W, T. Wilkinson: Photomechanical Processes, 19I8', L. P. Clei’C: Les reproductions photomécaniques poly- chromes, 19^/«