Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
w.a.v.1 2®n Ula’ ?sr 1 Garverierne klippes af slagtede, uvadskede Faars og Lama Skind, kaldos K 1 i n u 1 d Den <**> DvrVa^Pi? Tkkfl-Sna Bod, éon den, der klippøa af de lovende Dyr, dels fordi Dyrene i Reglen ikke slagtes nstop üp« før Klippet id, hvor Widen er længst, dels fordi den vis°r ’sir- mindre villig til at valkes. t>io Efter Klipning af Klipuld siddör dsr vil MænKdia Haarrester paa Skindone. Den saaledøs tilbageblevne korte Uld kan vindes ved at l®gr- Skindene i Kalkmælk i 3 a 4 uX idet Haarene derved gt.ir saaledes løse, at de kan skrabes af. K \V U 1 d ’ SOH er meS®t Kort. Den eksporte- res herfra for at bruges til Filt etc. Naturligvis kan man ogsaa fjerne allo Haarens af qklnflon« Dyrv 1U2®r ved Kalkning i Stedet for først at klippe ianSdK»?^i^kU? tJ?rn® ■Ha‘?Vresterne *»a Kalkning. Derved faas laut, Kalkula* der imidlertid ikke yalker godt, fl3Shana“?S®n mad Kalk Sksr i begge Tilfælde i Garve- fi^»dHFra'rl3tlll1L1G a£ fcvidgarvede Skind. langt bodro ond Ha5r?ne.a£ d® sla8tede Dyrs Huder vea den langvarige bruGø en Eehanaiing med Natriumsulfid med 1‘ gaar la formedelst Natriumsulfidets Gif- tighed løs paa, c. 12 Timer v © r u 1 d og Garve bedr© and Kalkuld. , ob den vandne saakaldte G a r- r J- L a m u 1 cl valker betydelig te?' 11 a i