Installationer og Fabriksanlæg
En praktisk Vejledning for Installører og Ingeniører

Forfatter: G. E. Hartz, E.v. Holstein Rathlou

År: 1917

Forlag: Olaf O. Barfod & Co

Sted: København

Sider: 110

UDK: TB Gl. 621.315 Han

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 136 Forrige Næste
/// DANSK AKTIESELSKAB SlEMENS-SCHUCKERT KJØBENHAVN. KONTORER: BLEGDAMSVEJ 124. • FABRIK: RYESGADE 113, TELEFON 8448. Udfører: Elektrici- tets- værker. Fabriks- anlæg. Hus- installa- tioner. Rept. t for: Fabrikerer: Dynamoer Motorer Elevatorer Hejsespil Kraner etc. SIEMENS-SCHUCKERTWERk SIEMENS & HALSKE A. G. GEBR. SIE* £NS & Co. GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRISCHE ZUGBELEUCHTUNG PROTOS AUTOMOBILE G. m. b. H. Forhandling af: Elektriske og elektrolytiske Maskiner af enhver Art og dertil hørende Appa- rater, Ventilatorer, Værkstedsmaskiner, Elektricitetsmaalere (Specialiteter: Ampéretimemaalere A 3» ^AZatttimemaalere G 5, Vekselstrømsmaalere (W 3 W 5), Celleskiftere, Lynafledere, Lednings- og Installationsmateriale (Specialiteter: Kuhlo-Rørtraad, Diazed-Sikringssystemet, Zeta-Af brydere), Jord- og Søkabler, Pumper, Støvsugere, Maskiner og Apparater for spe- cialindustrielle Formaal, Buelamper, Wntan-Metaltraadslamper (Specialiteter: Wotan-Halvwatt-, Effekt-, Verico-, Bane-, Centra-, Soffit-, Kærte-, Illumi- nations-, Automobil-, Batteri- og >G«-Lamper), Projektører, Scenebelys- ningsapparater, Armaturer, Koge- og Varmeapparater, Buelampekul, Automo- biler med Tilbehør, Togbelysningsmateriel, Apparater for traadløs Telegrafi Røntgen- og elektromedicinske Apparater, Telefon- og Signalapparatei\ Brandalarmer, Ozon-Ventilatorer. O j C ♦ J ----—------------------ ----------<-----—____________________________________ C ♦ J [ O