Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
stilles derved af Motoren, der selv bryder Strømmen, idet V omskiftes til mi. b har nu Forbindelse med L, og Motoren er saaledes kortsluttet gennem ls, saa længe den ikke arbejder. Dette har den Fordel, at til- fældig fremmed Strøm ikke kan sætte Motoren i Bevægelse, og tillige opnaas herved en kraftig Bremsning af Ankeret (smig. Side 25). Naar h lægges tilbage i Normalstilling, sluttes Strømmen gennem li, mb V, A, ls, og efter Sporskiftets Omstilling — naar batter har For- bindelse med m2 — er Motoren kortsluttet gennem ls, b, 12, m2, V. Fig. 100 viser det fuldstændige Strømskema. Veksleren V er her indrettet saaledes, at den under Bevægelsen forbinder h og 12, derimod ikke naar den befinder sig i sine to Endestillinger. Derved opnaas, at Sporskiftet ikke kan blive staaende halvt omstillet, selv om Hvirvelen lægges tilbage, før Skiftningen er fuldført. Kontrolstrømmen passerer li (henholdsvis 12) og h, hvori E med Tableauet er indskudt. Motoren holdes Fig. 100. derved kortsluttet (over C) gennem 12 (henholdsvis h) og 18, saa længe Kontrolstrømmen er sluttet. Ved Hjælp af Kontaktveksleren D benyttes kun en Del — 25 Volt — af Batteriet til denne Strøm. Foran hvert centralbetjent Sporskifte er i Almindelighed anbragten isoleret Skinne (smig. Side 100 og 141). Denne indvir- ker gennemen Elektromagnet paa Betjeningspostens Sporskifte- hvirvel saaledes, at Hvirvelen ikke kan omstilles, saa længe der findes^ Hjul paa den isolerede Skinne. Strømmen faas fra et lille 4 Volts Akkumulatorbatteri i Signalposten. Isoleret Skinne med Skinnekontakt er anbragt, hvor Stationens Togveje ende. Derved opnaas, dels at Togvejs-