Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
160 Manip. 28 — 34: Post II bringer Udkørselssignalet i Normalstilling og blokerer det, hvorved Spsk.-haandtagene i Kmp. frigøres. Denne fri- gør derefter Spsk.-haandtagene i Post II. Plan III. Eksempel: Togvej 2. („Kør igennem" for Tog fra Syd): 1. Kmp. lægger Blokhaandtaget (2) til højre, hvorved Post I og II deblokeres. 2. Post I og II stille eventuelt Spsk. 1/3, 1ls henholdsvis 9/10, 13/u i Normalstilling. Togvejshaandtagene (2) kunne derefter føres op i deres øverste Stilling (og blokeres samtidig automatisk), hvorved Spsk.-haand- tagene aflaases, og Signalhaandtagene Bi henholdsvis Di frigøres. 3. Post II giver „Fri Udkørsel" (Di), hvorved Togvejshaandtaget bindes, og Kmp.'s Togvejshaandtag blokeres, medens Indkørselssignal- haandtaget (A) i Post I deblokeres. 4. Post I giver Togvejssignal (B i) (III), hvorved Togvejshaandtaget bindes, og Indkørselssignalhaandtaget (A) frigøres. 5. Post I giver »Kør igennem“, hvorved Togvejshaandtaget yder- ligere bindes.