Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
159 19. Post I bringer Indkørselssignalet i Normalstilling. 20. Post I lægger tilsvarende Hv. tilbage. 21. Post I bringer Togvejssignalet (Bi) i Normalstilling. 22. Toget passerer Skinnekontakten, hvorved Blokfeltsspærringen i Kmp. udløses, (det lille Blokøje bliver hvidt). 23. Kmp. blokerer sit Togvejsafl.-felt, (det lille Blokøje bliver atter rødt), og deblokerer det tilsvarende Felt (12) paa Post I. 24. Post I lægger Hv. 15 tilbage. 25. Post I blokerer sit Togvejssignal-Blokfelt for „Kør igennem" og deblokerer det tilsvarende Felt (2) paa Kmp., hvorefter Post I's Appa- rat atter er i Normalstilling. 26. Kmp. kan nu lægge den tilsvarende Hv. tilbage. 27. Toget passerer den isolerede Skinne med Skinnekontakt, hvor- ved Blokfeltsspærringen i Post Il's Felt (11) udløses. 28. Post II bringer sit Udkørselssignal i Normalstilling. 29. Post II lægger den tilsvarende Hv. tilbage. 30. Post II blokerer sit Udkørselssignal, hvorved det tilsvarende Felt (11) i Kmp. deblokeres. 31. Kmp. lægger Hv. 11 tilbage. 32. Kmp. lægger Sporafl.-Hv. (13) tilbage. 33. Kmp. blokerer sit Sporafl.-felt og deblokerer det tilsvarende Blokfelt (9) i Post I, hvorefter Kmp.'s Apparat atter er i Normalstilling. 34. Post II kan derefter lægge den paagældende Hv. (9) tilbage, hvorefter Apparatet atter er i Normalstilling. Gangen i Signalgivningen for det gennemkørende Tog er altsaa i store Træk følgende: Manip. 1-3: De Sporskifter, Toget sidst skal passere (Post II), stilles rigtigt; Spsk.-haandtagene aflaases og blokeres. Manip. 4-9: Kmp. stiller sine Sporskifter rigtigt; Spsk.-haandtagene aflaases og blokeres, idet Udkørselssignalet deblokeres. Signalet (Di) gives. Manip. 10-17: Kmp. deblokerer derefter det paagældende Togvejs- signal i Post I, der stiller sine Sporskifter rigtigt, aflaaser og deblokerer Spsk.-haandtagene. Posten giver derpaa Togvejssignal (Bi) og endelig det egentlige Indkørselssignal (A). Manip. 19-26: Post I bringer begge sine Signaler tilbage i Nor- malstilling, hvorefter Kmp. frigør Spsk.-haandtagene i Posten, som derpaa blokerer Togvejssignalet.