Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
158 Plan II. Eksempel: Togvej 1. (»Kør igennem" for Tog fra Syd): 1. Post II stiller eventuelt Spsk. 13 og 14 i Normalst. Derefter kan 2. Post II lægge Sporaflaasnings-Hvirvelen (9) til venstre, hvorved Sporskifte-Betjeningshaandtagene aflaases, og Blokstangen frigøres. 3. Post II blokerer Sporaflaasningsfeltet (Sp. I), hvorved Hvirvelen bindes, og det tilsvarende Blokfelt paa Kmp. deblokeres, saa at dets Hvirvel bliver fri. 4. Kmp. stiller eventuelt Spsk. 7, 8, 9 og 10 i Normalstilling (III). Derefter kan 5. Kmp. lægge Sporafl.-Hv. til venstre, hvorved Spsk.-haandtagene aflaases, Blokstangen spærres, og Hvirvel 11 frigøres. 6. Kmp. lægger Udkørsels-Hv. (11) til venstre, hvorved foreg. Hv. (13) bindes, og Hvirvel 2 samt Blokstang 11 frigøres. 7. Kmp. deblokerer Udkørselssignalet paa Post II, hvorved Hvirvel 11 bindes. 8. Post II kan nu omlægge sin Udkørsels-Hv., hvorved Signalet frigøres. (Hvirvelen har 3 Stillinger). 9. Post II giver „Fri Udkørsel" (Di), hvorved Hv. bindes, og en Kontakt sluttes. 10. Kmp. lægger sin Hv. for »Kør igennem" (2) til venstre (IX), hvorved Blokstang 2 frigøres, og Hvirvel 11 bindes. 11. Kmp. deblokerer Togvejssignal-Hv. (15) i Post I (Strømmen gaar over Kontakten paa Haandtag D 1 i Post II) og binder derved Hv. 2. 12. Post I stiller eventuelt Spsk. 1, 2, 3 og 4 i Normalstilling (XI). Derefter kan 13. Post I lægge Togvejs-Hv. for „Kør igennem" til venstre, hvor- ved Spsk.-haandtagene bindes, og Signalhaandtag Bi samt Blokstang 12 frigøres. 14. Post I deblokerer Kmp.'s Felt 6, hvorved Hvirvel 15 bindes, og Hvirvel 17 frigøres. 15. Post I giver Togvejssignal (Bi) (XIV), hvorved Hv. 15 yder- ligere bindes. 16. Post I lægger Indkørselssignal-Hv. (i Felt 17) for,, Kør igennem" til venstre (XV), hvorved Blokstang 12 og Haandtag Bi spærres, samt I ndkørselssignalet frigøres. 17. Post I giver Signalet „Kør igennem'' (A), hvorved Hv. 17 bindes. 18. Toget passerer Post I.