Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
•fr Vejledning til Forstaaelse af Planerne I—III. (Smig. Plan IV). Plan I. Eksempel: Tog vej 1. („Kør igennem" for Tog fra Syd): 1. Sporskifterne 1, 2, 3/4, 9,10, 11 og 12 centralaflaases i Normal- stilling. Derefter kan 2. Udkørsels-Hvirvelen (Nr. 12 □: Felt Nr. 12) lægges til venstre, hvorved Sporskifte-Aflaasningshaandtagene aflaases, og Hvirvelen Nr. 2 samt Udkørselssignalhaandtaget frigøres. 3. „Fri Udkørsel" gives (Signal C), hvorved Hvirvelen 12 bindes. 4. Indkørsels-Hvirvelen (Nr. 2) for „Kør igennem" lægges til venstre, hvorved Hvirvel 12 bindes, og Indkørselssignalet frigøres. (Betegnelsen III angiver, at denne Manipulation kan foretages uafhængig af — o: før — den foregaaende [3]). 5. „Kør igennem" gives (Signal A), hvorved Hvirvel 2 bindes. Strækningsbloksystemet (Toget passerer). 1. Post 47 blokerer sig, naar Toget har passeret Posten. 2. Stationen blokerer sit Indkørselssignal (A), naar Toget har pas- seret Stationen, og deblokerer derved Post 47. 3. Stationen blokerer sit Udkørselssignal (C) og deblokerer derved sit Indkørselssignal. 4. Post 119 blokerer sit Signal, naar Toget har passeret Posten, og deblokerer derved Stationens Udkørselssignal. 5. Post 119's Signal deblokeres, naar Toget har passeret den næste Blokpost, og denne blokerer sig.