Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
156 foruden som sædvanligt at deblokere den foregaaende Blok- post tillige deblokere Stationspostens Indkørsels-Blokfelt (ikke Signalet). Naar denne Post, efter at Toget er kørt ind paa Stationen, blokerer sit Signal, deblokeres derved som sædvanlig Strækningsblokposten (smig. Side 98). I Stedet for denne Oi'dning kan der ogsaa paa Stationsposten anbringes en særlig Kontaktknap, ved Hjælp af hvilken denne selv kan deblokere sit Strækningsfelt, efter at den har blokeret sig for Indkørslen og løst Naboblokposten. Blokspærringer. (Schnab. & Hen.) For nu at kunne kontrolere, at denne Deblokering af Blok- posten ikke foretages for tidlig, o: forinden noget Tog er kørt ind paa Stationen, er der foruden Kuglespærringen (smig. Side 133), som bevirker, at et Signal kun kan vises een Gang for hver fra Kommandoposten modtagen Deblokering, mellem Blokappa- rat og Signal indført et Mellemled, Indkørselsblokspærringen. Dette medfører, at Deblokeringen ikke kan foretages, (d. v. s. Blokknappen ikke nedtrykkes), forinden Indkørselssignalet har været vist og er blevet taget tilbage igen. For Udkørselssignalernes Vedkommende er der for at fremtvinge disses Blokering ligeledes indlagt et Mellemled —- Udkørselsblokspærringen — mellem Signal og Blokapparat. Dette bevirker, at der ikke kan vises Udkørselssignal til Blok- intervallet, (d. v. s. Signalhaandtaget ikke udklinkes), saafremt det sidst viste Signal ikke har været blokeret og atter er blevet deblokeret. Ind- og Udkørselsblokspærringerne ere anbragte under plomberet Lukke.